Apie mokyklą

LSMU  GIMNAZIJOS FILIALAS PRADINĖ MOKYKLA
•    Įsteigta LSMU Tarybos sprendimu 2020 m. gegužės 28 d.
•    Nuostatai JAR įregistruoti 2020 m. birželio 23 d.  

VEIKLOS TIKSLAI

•    Mokinių bendrosios kompetencijos ir dalykinės kompetencijos (žinios, gebėjimai, nuostatos)
•    Aukšta ugdymo(si) kokybė
•    Tarpusavio pasitikėjimu grįsta kultūra

PRADINĖS MOKYKLOS UŽDAVINIAI

•    Ugdyti sveiką ir atsakingą žmogų
•    Ugdymo turinį orientuoti į aukštesniuosius mokinių gebėjimus
•    Per patirtinį ugdymąsi kurti „mokyklą be sienų“
•    Siekti formaliojo ir neformaliojo ugdymosi lygiavertiškumo
•    Dalyvauti mokytojų rengimo ir tobulinimo programose
•    Teikti įvairiapusišką pagalbą šeimai
•    Kurti socialinę partnerystę

 

 • Elektroninis dienynas
 • Priėmimas
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 09:00 - 09:45
 • 2. 09:55 - 10:40
 • 3. 10:50 - 11:35
 • 4. 11:45 - 12:30
 • 5. 13:30 - 14:15
 • 6. 14:25 - 15:10
 • 7. 15:20 - 16:05